Výkonnostní testy na akomodaci a konvergenci oka:

Základem pro výkonnostní testy je stanovení monokulárního a následně binokulárního vidění což znamená, že se sleduje schopnost vnímání obrazu jedním nebo oběma očima současně.

Tyto testy se často používají v očních vyšetřeních k posouzení funkce akomodace a konvergence oka. Tyto dvě funkce spolu souvisí a pro kvalitní vidění mají být ve správném poměru. Výsledky měření pomáhají diagnostikovat problémy, které mohou ovlivňovat schopnost očí zaostřit a spolupracovat při pozorování v prostoru. V mnoha případech se chybný výkon projevuje pouze při pozorování blízkých předmětů nebo při změně pohledových vzdáleností. Specialista na zrak by měl vybrat vhodné testy na základě symptomatických stížností pacienta a jeho zrakových potřeb.

Akomodační testy:

  • Push Up test akomodace:
   • Nositel sleduje přibližující se předmět (např. prst, hrot tužky).
   • Měřenou hodnotou je bod rozostření v blízké vzdálenosti.
  • Test akomodace předkládáním dioptrických hodnot (PRA – NRA):
   • Používají se speciální optické přístroje s různými čočkami.
   • Pacient zaostřuje na objekty umístěné v předepsané vzdálenosti od očí. Zjišťovanou hodnotou je dioptrická hodnota při rozostření obrazu.
  • Test plynulosti akomodace:
   • Pacient čte text při postupném přibližování nebo oddalování od očí.
   • Specialista sleduje, jak rychle a plynule oko reaguje na změny vzdálenosti. Měřenou hodnotou je vzdálenost rozostření.

Konvergenční testy:

  • Hirschbergův Test:
   • Specialista sleduje odchylky ve vyvážení očí pomocí odlesku bodového zdroje světla na rohovkách.
   • Posuzuje se, zda jsou odlesky symetrické, což indikuje správné postavení očí při pozorování předmětu v dané vzdálenosti.
  • Prismatický výkonnostní test:
   • Předkládáním vzestupných prizmatických hodnot a následně sestupných na prizmatické liště Pacient udává, kdy se obraz rozdvojí (případně rozostří a následně rozdvojí) a následně spojí.
   • Měřenou hodnotou jsou prizmatické dioptrie v udané pozici.
  • Push Up konvergenční test:
   • Pacient sleduje směrem k nosu se pohybující předmět (např. prst, hrot tužky).
   • Měřenou hodnotou je vzdálenost, kde oči neudrží konvergentní pozici.

Zornicové reflexy:

  • Pupilární reakce:
   • Při sledování předmětu mění specialisté intenzitu osvětlení
  • Pupilo-akomodační reflex:
   • Při změně vzdálenosti předmětu měří specialisté změny v průměru zornic.
   • Rychlé smršťování zornic indikuje adekvátní reakci zornic při akomodaci.
  • Motivovaná reakce zornic:
   • Specialista sleduje, jak rychle oči reagují na přiblížení a oddálení předmětu.

Randot Stereotest:

  • Stereotestem se zjišťuje schopnost očí pracovat společně pro dosažení binokulárního vidění.

Lang Test konvergence:

  • Testem se zjišťuje doba, po kterou je oko schopné pozorovat předmět v dané vzdálenosti a konvergentním postavení pohledových os při odpovídajícím akomodačním úsilí.

Měření a vyhodnocení akomodačního a konvergenčního výkonu (AC/A):

Měření akomodačního a konvergenčního výkonu (AC/A) je diagnostický postup, který posuzuje schopnost očí přizpůsobit se změnám pozorovací vzdálenosti s ohledem na akomodaci a konvergenci. Tento test je důležitý pro hodnocení binokulárního vidění a určení, jak dobře oči spolupracují při pohledu na blízké objekty.

Pro vyhodnocení se využívají výsledky výše uvedených testů.

Z měřených hodnot akomodace a konvergence se vypočítá poměr mezi výkony akomodace a konvergence, které by za normálních okolností měly být v rozmezí 3-4:1

Význam výkonnostního měření:

        Hodnocení binokulárního vidění:

  • Pomáhá posoudit, jak dobře oči spolupracují při pohledu na vzdálené a blízké objekty.

        Stanovení diagnózy:

  • Pomocí testů lze identifikovat poruchy akomodace a konvergence, které mohou vést k potížím převážně při čtení nebo při práci na blízké vzdálenosti.

         Návrh řešení:

  • Výsledky měření AC/A mohou posloužit k přesnému navržení terapie ať už v podobě brýlové korekce nebo v podobě cvičení očních svalů zejména pro činnosti vyžadující blízký zrakový záběr.

        Hodnocení efektivity terapie:

  • U klientů, kterým je předepsaná korekce nebo cvičení ve snaze docílit koordinace konvergence a akomodace a jejich výkonu může pravidelné měření AC/A pomoci sledovat účinnost léčby.

Závěr: Měření akomodační a konvergenční spolupráce je klíčovým prvkem v diagnostickém procesu pro hodnocení binokulárního vidění a schopnosti očí přizpůsobit se pohledu na různé vzdálenosti. Optometrista může provést tento test případně použít některé vybrané testy v rámci komplexního očního vyšetření, což umožní získat detailní informace o funkci očí a navrhnout korekci nebo terapeutické intervence.

Přejít nahoru