Šilhání: Když je svět vidět dvakrát

Šilhání, známé též jako strabismus, je oftalmologický stav, při kterém oči nesledují společný pohledový směr. Tato podmínka může postihnout jedno nebo obě oči a ovlivňuje způsob, jakým vnímáme svět kolem sebe. Pojďme prozkoumat příčiny šilhání, jeho příznaky a možnosti léčby.

Co je šilhání: Šilhání nastává, když svaly, které ovládají pohyb očí, nepracují společně, a tím dojde k odchylce jednoho nebo obou očí od normálního pohledového směru. To vede k nesprávné koordinaci očí a narušuje binokulární vidění.

Šilhání může být zjevné, pozorovatelné pouhým okem nebo skryté, které sice není vidět, ale způsobuje zrakový diskomfort až případně migrény.

Příčiny Šilhání:

  • Genetické Faktory: Šilhání může být dědičné a vyskytovat se v rodině.
  • Problémy se svaly nebo nervy: Šilhání je způsobeno poruchami funkce svalů nebo nervů ovládajících pohyb očí.
  • Refrakční vada: Hypermetropie může být kompenzována zaostřením očí. Protože funkce zaostření je spojená s pohybem pozorovacích os, vyvolává nekorigovaná vada nadměrnou svalovou zátěž nebo podporuje konvergentní šilhání, kdy jsou oči uchýlené dovnitř.

Příznaky Šilhání:

  • Oči se odchylují od normálního směru pohledu.
  • Oči, které se zdají směřovat různými směry.
  • Obtíže s binokulárním viděním a vnímáním hloubky.
  • Únava a migrény

Léčba a korekce:

  • Brýle: Odstranit šilhání může i běžná korekce, která udrží oční osy v potřebné pozici, případně se aplikují speciální prizmatické dioptrie, které obraz posunou do správné polohy při zachování odchylky oka.
  • Okluze: Okluze, zakrytí oka, se používá k léčbě. Zakrývá se zdravé oko a s postiženým okem je nutné cvičit, aby se upevnily jeho správné funkce.
  • Chirurgie: V některých případech může být indikován chirurgický zákrok, při kterém se problematický sval prodlouží, případně zkrátí tak, aby se oko dostalo do požadované pozice.

Prevence a péče: Pravidelné oční vyšetření, zejména u dětí, může pomoci včasnému odhalení šilhání. Časná intervence může zlepšit prognózu a minimalizovat negativní dopady na vidění a vývoj očí.

Šilhání může ovlivnit kvalitu života jednotlivců, ale s moderními metodami diagnostiky a léčby existuje mnoho možností nápravy. Důležité je diagnostikovat problém včas.

Pokud si všimnete nějakých změn ve směru pohledu vašich očí nebo máte podezření na šilhání u dětí, je důležitá konzultace s oftalmologem pro správnou diagnostiku a péči. Je nutné pamatovat i na to, že šilhání může být vyvolané i změnou jiného než oftalmologického zdravotního stavu. I zde je důležité diagnostikovat problém včas.

Přejít nahoru