O čem může vypovídat vyšetření zraku

Co všechno může odhalit měření u optometristy o zdravotním stavu pacienta ?

Oči jsou nejen okny do duše, ale také důležitým prvkem pro sledování celkového zdravotního stavu. Oční vyšetření nejsou zaměřena pouze na vidění, ale mohou poskytnout cenné informace o zdraví pacienta. Většina zdravotních problémů se totiž může projevovat kolísavou korekcí, špatnou koordinací svalů oka, sníženým barvocitem nebo sníženou kontrastní citlivostí. Stejně reaguje na zrak i některá medikace. 

Základním cílem očního vyšetření u optometristy je diagnostikovat problémy související s viděním. To zahrnuje krátkozrakost, dalekozrakost, astigmatismus a presbyopii, případně jiné zrakové poruchy, například šilhání. S kvalitou a ostrostí zraku však souvisí celkový zdravotní stav. Některá onemocnění se zjistí právě při měření zraku. V případě, že má náš optometrista podezření, že vaše zrakové potíže souvisí s jiným onemocněním, odešle vás k oftalmologovi, případně doporučí vyšetření u praktického lékaře. Zastáváme názor, že prevence je lepší než vážnější důsledky ze zanedbání.

Zde jsou některé příklady, jak zrak souvisí s nemocí.

**1. **   Diabetes: Jedním z onemocnění, které má významný dopad na zrak a vyžaduje pravidelné kontroly u oftalmologa je diabetes. U diabetu je nutné kontrolovat nitrooční tlak a stav cév na očním pozadí. Diabetes je příčinou rozvoje předčasné katarakty, glaukomu nebo diabetické retinopatie. Tyto stavy se v počátku mohou projevovat kolísavým viděním. 

**2. ** Vysoký krevní tlak (hypertenze): Nekompenzovaný vysoký krevní tlak způsobuje kolísavé vidění. Při hypertenzi jsou v ohrožení hlavně cévy, u oka cévy sítnice. Stav cév, které jsou viditelné na očním pozadí určuje klasifikaci hypertenze. Je to jediné místo v těle, kde lze vidět, jak cévy vypadají a může se hodnotit jejich případné poškození. Oko je u vysokého krevního tlaku ohroženo hypertenzní retinopatií, která se projevuje poškozením stěn cév a snižujícím se průtokem krve. Je třeba si uvědomit, že cévy v oku ukazují na celkový stav cév v těle.

**3. **Migréna Migrénu mohou způsobovat některé oční problémy jako nevyrovnanost ve svalové spolupráci vnějších očních stavů, poruchy se zaostřováním nebo skryté dioptrické vady. Všechny tyto poruchy se mohou vyskytovat ve velmi nízkých hodnotách, většinou je označujeme jako skryté vady. Mohou jí však způsobovat i špatně korigované nebo nekorigované vady, což se týká hlavně hypermetropie (dalekozrakosti)

**4. ** Poruchy funkce štítné žlázy: Je obecně známé, že při poruše funkce štítné žlázy dochází k exoftalmu, kdy oči působí jako vystouplé či vykulené. Méně známé je, že exoftalmus se projevuje u nadměrné funkce štítné žlázy, což ale zahrnuje maximálně cca 0,5% ze všech onemocnění štítné žlázy. Daleko častější je hypofunkce štítné žlázy, která se při měření zraku může projevovat špatnou koordinací očních pohybů nebo zhoršenou produkcí slz, což vede ke zhoršenému vidění.

**5. **  Neuromuskulární onemocnění: Neuromuskulární onemocnění se mohou projevovat nekoordinovanou spoluprací zevních očních svalů, což způsobuje dvojité vidění. U některých těchto onemocnění je dokonce náhlé šilhání prvotním projevem. Pokud se stane, že začne šilhat dospělý člověk, měl by vyhledat odbornou pomoc. Šilhání v dospělosti bez historie v dětství může být projevem vážnějších stavů. Pokud začne jedno oko urputně bolet nebo pokud se v testu zjistí, že každé oko vnímá jinak červenou barvu, aniž by se tomu tak dělo již dříve, náš optometrista vás odešle k oftalmologovi. 

**6. ** Zelený zákal (glaukom): Glaukom je chronické onemocnění spojené se zvýšeným nitroočním tlakem. Toto onemocnění může vést k postupné ztrátě zraku, a proto je důležité odhalit ho v co nejranější fázi. Při správné medikaci je dnešní medicína schopná většinu glaukomů stabilizovat tak, aby nedocházelo k výrazným poškozením zraku. Pro optometristu platí, že riziková hranice glaukomu je při naměření 21mmHg, pokud nemá tonnometr, může na glaukom usuzovat ze symptomů, případně z vyšetření výstupu zrakového nervu na očním pozadí. Pokud vás náš optometrista odešle k vyšetření s podezřením na glaukom, respektujte jeho doporučení. Je lepší se nechat preventivně vyšetřit, než glaukom zanedbat.

**7. ** Šedý Zákal (katarakta): Oční vyšetření mohou identifikovat šedý zákal, což je postupné zakalení čočky oka. Dioptrie se u hypermetropa snižují, u myopa zvyšují. V počátečních stádiích lze zhoršené vidění korigovat správnými dioptrickými hodnotami, ve vyšších stádiích je nutná výměna nitrooční čočky. Chirurgický zákrok na odstranění zakalené čočky může výrazně zlepšit vidění. Naši optometristé jsou schopni zákal odhalit a odeslat na příslušné kvalitní oftalmologické pracoviště, kde stav čočky zhodnotí a naplánují případný zákrok.

**8. ** Záněty vs. alergie: Naši optometristé jsou schopni rozlišovat mezi svědivými alergiemi a případnými záněty oka. Záněty mohou být důsledkem celkového stavu organismu, snížené imunity nebo prodělaného onemocnění. Podle stavu, který náš optometrista zjistí jsme schopni buď doporučit volně prodejné účinné prostředky nebo vás urgentně odeslat k oftalmologovi. 

Oční vyšetření jsou více než jen kontrolou zraku. Jsou klíčovým prvkem v celkové zdravotní péči, který může pomoci předcházet nebo identifikovat různá onemocnění včas. Pravidelné návštěvy očního specialisty mohou sloužit jako preventivní opatření a umožnit včasnou intervenci v případě potřeby.

Naši optometristé procházejí nadstandardním vzděláváním, při kterém jsou schopni odhalovat a pracovat se souvislostmi v rámci celkového zdravotního stavu. Pokud vyhodnotí, že je na místě preventivní návštěva očního lékaře, dokážou vás nasměrovat na špičková oftalmologická pracoviště.

Vyšetření optometristou nenahrazuje vyšetření oftalmologem. Proto dbejte na doporučení, která u optometristy dostanete!

Přejít nahoru