Aplikací kontaktních čoček se u nás zabývá specialista se vzděláním optometristy.

Typ kontaktní čočky vybíráme tak, aby odpovídal potřebám klienta a parametrům oka. Proto je před určením typu čočky potřeba projít krátkou konzultací, kde si ujasníme vaše přání a potřeby.

Následně projdete řádným měřením zraku a kontrolou předního segmentu oka, tj. rohovky a jejích parametrů a kvality slzného filmu. Součástí tohoto měření může být i topografie rohovky.

Následně vybereme kontaktní čočky tak, aby zcela odpovídaly činnostem a situacím, za kterých je chcete užívat nebo jakému účelu mají sloužit.

První fáze před aplikací trvá cca 30 – 40 min, druhá fáze aplikace 10 min + 30 min toleranční přestávka. Tyto dvě fáze moho probíhat ve dvou termínech, záleží na dioptrických hodnotách, parametrech, případě typu čočky.

Třetí fáze aplikace je zácvik. V této fázi se naučíte čočku naaplikovat na oko a z oka ji vyjmout. Z hlediska času záleží na šikovnosti každého klienta. Pokud se však do 30 min nepodaří aplikaci uspokojivě uskutečnit, dohodneme si další termín. Naším cílem je správně čočku aplikovat, nikoli oko přetížit a příliš podráždit.

V rámci zácviku se také dovíte, jak o čočku pečovat.

Dodáváme měkké kontaktní čočky od firem ALCON, Johnson&Johnson a CooperVision.

Tvrdé ortokeratologické čočky odebíráme od firmy Precilens.

Tvrdé sklerální čočky odebíráme od firmy Swisslens.

Přejít nahoru