Proč navštěvovat optometristu v různých fázích života

Navštěvování optometristy v průběhu života je klíčové pro udržení zrakového zdraví a prevenci očních problémů. Různé věkové fáze přinášejí různá oční rizika a potřeby, a proto je důležité pravidelně konzultovat s odborníkem na péči o oči.

**1. ** Dětství: První návštěva by u dítěte měla proběhnout v raném dětství, ideálně kolem třetího roku věku. Správným specialistou je pediatrický oční lékař. Dětské oči se rychle vyvíjejí, a časná diagnostika a korekce refrakčních vad (když dítě není schopno dobře vidět) mohou pozitivně ovlivnit kvalitu jeho zraku. Děti trpí hlavně dalekozrakostí a šilháním. V posledních letech bohužel i rychlým nástupem a vývojem krátkozrakosti. Naši optometristé úzce spolupracují s pediatrickými oftalmology. Společně hledáme pro vaše děti to nejlepší řešení.

**2. ** Dospívání a mladí dospělí: V této fázi se mohou objevit problémy jako krátkozrakost nebo astigmatismus. Pravidelná oční vyšetření jsou klíčová pro monitorování těchto změn a optimalizaci korekce, jako jsou brýle nebo kontaktní čočky. V tomto věku je důležité se zabývat prevencí krátkozrakosti a zpomalení jejího vývoje. Obraťte se na naše certifikované specialisty a optometristy, kteří vám mohou poradit v otázce prevence nárůstu vad.

**3. ** Mladší střední věk: S přibývajícím věkem může docházet ke změnám v kvalitě zraku hlavně z pracovního přetížení. Naši optometristé  váš problém dokáží identifikovat a nastavit správnou korekci. Naši specialisté vám pak navrhnou brýle, které vám přinesou zrakovou úlevu.

**4. ** Střední věk: U osob nad 40 let se začíná projevovat fyziologický úbytek schopnosti zaostřovat, což je komplikací hlavně při pracovním výkonu. V mnoha případech je snižování schopnosti zaostřit a snižování kvality zraku celkově spojeno s nástupem civilizačních onemocnění jako je vysoký tlak nebo cukrovka. Naši optometristé a optici vám dokáží poradit s výběrem vhodného řešení. 

**5. ** Senioři: Starší lidé by měli pravidelně navštěvovat optometristu, protože riziko očních onemocnění jako je katarakta, glaukom nebo makulární degenerace  stoupá s věkem. Sledování zrakové ostrosti a pravidelné kontroly nitroočních tkání jsou klíčové pro zachování zdravého zraku ve stáří.

Pravidelná návštěva optometristy v různých fázích života poskytuje nejen kontrolu zraku, ale také prevenci, diagnostiku a optimalizaci zachování zdravého zraku. Zajímavé je, že mnoho očních problémů detekovatelných a léčitelných v raných stadiích umožňuje pacientům užívat si co nejlepší zrakové zdraví po celý život. Mnohé obtíže jsou odhaleny při vyšetření optometristou. Naši optometristé pak úzce spolupracují s oftalmology tak, aby byla našim pacientům poskytnuta komplexní péče.

Přejít nahoru